English-Turkish translations for applaud:

alkışlamak · takdir etmek · other translations

applaud alkışlamak

I applaud Governor Schulman's efforts to protect Oregon's endangered species.

Vali Schulman'ın Oregon'daki türleri korumak için gösterdiği çabayı alkışlıyorum.

You are an inspiration and I applaud you.

Siz bir ilham kaynağısınız ve sizi alkışlıyorum.

But I applaud whoever did.

Ama kim yaptıysa alkışlıyorum.

Click to see more example sentences
applaud takdir etmek

I applaud your courage, General Skywalker, but it's suicide

Cesaretinizi takdir ediyorum General Skywalker, fakat bu bir intihar.

I applaud your creativity, McGee.

Yaratıcılığını takdir ediyorum McGee.

I applaud your strength, wolf.

Gücünü takdir ediyorum, kurt.

Click to see more example sentences