English-Turkish translations for application:

başvuru · uygulama · başvuru formu · pratik · other translations

application başvuru

And I already got you an application.

Ve ben çoktan senin için bir başvuru yaptım.

I filled out those police application forms last night.

Dün gece o polis başvuru formlarını doldurdum.

Or just come by the office and fill out an application.

Ya da bir ara uğra ve başvuru formu doldur.

Click to see more example sentences
application uygulama

That comet is an astronomical puzzle, to be sure, but careful observation and application

Eminim ki bu kuyruklu yıldız bir astronomik puzzle'ın parçası, fakat dikkatli bir gözlem ve uygulama

This really isn't an advanced application.

Bu gerçekten ileri düzey bir uygulama değil.

Is the application still in effect?

Bu uygulama hâlâ geçerli mi?

Click to see more example sentences
application başvuru formu

Here's both the certificate and the party application form.

Burada hem sertifika hem de parti başvuru formu var.

I filled out those police application forms last night.

Dün gece o polis başvuru formlarını doldurdum.

Boxing Tournament Application Form

Boks Turnuvası Başvuru Formu

Click to see more example sentences
application pratik

Tell me a practical application for yoga.

Bana yogadan pratik bir uygulama söyle.

Time travel: practical application.

Zamanda yolculuk. Pratik uygulama.

And Dr. Fargo's recent redaction of my recent redaction is contingent upon proof that my matter relocator has practical applications, hence the brachiopods.

Ve Dr. Fargo'nun son düzeltmemin üzerinde yaptığı son düzletmeye bağlı olarak madde ışınlayıcımın brachipod'lar üzerinde pratik uygulama şansı olduğu ispatlandı.