applications

Actually, it's an excellent claim, but unfortunately I can't consider a visa application.

Açıkçası mükemmel bir iddia, ama ne yazık ki vize başvurusunu dikkate alamam.

'Cause look, I was completely honest on my application, but if there's anything else

Çünkü bakın, başvurusunda tamamen dürüst oldum ama başka bir şey varsa

That comet is an astronomical puzzle, to be sure, but careful observation and application

Eminim ki bu kuyruklu yıldız bir astronomik puzzle'ın parçası, fakat dikkatli bir gözlem ve uygulama

Then maybe you can be a reference for my job application?

O zaman, belki benim başvurum için referans olabilirsin?

And I already got you an application.

Ve ben çoktan senin için bir başvuru yaptım.

I'm not submitting an application for a job I'm already doing and doing extremely well.

Ben değilim bir başvuruda Bir için ben zaten yapıyorum ve son derece iyi yapıyor.

Is this an application or has a choice already been made?

Bu bir başvuru mu yoksa daha önceden yapılmış bir seçim mi?

Yeah. I'm writing essays for college applications.

Evet, üniversite başvuruları için makaleler yazıyorum.

Here's both the certificate and the party application form.

Burada hem sertifika hem de parti başvuru formu var.

This isn't my application.

Bu benim başvurum değil ki.