English-Turkish translations for appraisal:

Değerlendirme · tahmin., tahmin · other translations

appraisal Değerlendirme

And it's just an informal appraisal, it's not a witch hunt.

Hem bu sadece gayriresmî bir değerlendirme, cadı avı değil.

This appraisal is for that ring, isn't it?

Bu değerlendirme o yüzük için, değil mi?

For the end of the month appraisal, Hye Mi won, right?

Ay sonu değerlendirme yüzünden, Hye Mi won, değil mi?

Click to see more example sentences
appraisal tahmin., tahmin

I gave you an appraisal, not a contract.

Sana bir fiyat tahmini verdim, sözleşme değil.

Appraised value is Priceless.

Tahmini değeri, paha biçilemez.

An appraisal's considered an opinion.

Fiyat tahmini görüş kabul edilir.