English-Turkish translations for appreciate:

takdir etmek · minnettar olmak · değer vermek · anlamak · değerlendirmek · sevmek · değerini bilmek · kıymet bilmek · other translations

appreciate takdir etmek

You offered to help and I appreciate that, but this is my investigation, Lance.

Yardım etmeyi teklif ettin ve bunu takdir ediyorum ama bu benim soruşturmam, Lance.

Well, I really, really appreciate the heart to heart.

Şey, Ben gerçekten ama gerçekten, seni takdir ediyorum.

And you, of all people, should appreciate that.

sen ve tüm insanların bunu takdir etmelisiniz.

Click to see more example sentences
appreciate minnettar olmak

Well all right, then I appreciate it.

Tamam, peki o zaman ben minnettar olurum.

Yeah, I'd really appreciate it.

Evet. Gerçekten minnettar olurum.

Danny T will appreciate that.

Danny T minnettar olacak.

Click to see more example sentences
appreciate değer vermek

And you're you're a victim, too, because she doesn't appreciate you.

Ve sen, sen de kurbansın çünkü o sana hiç değer vermiyor.

This planet doesn't appreciate us anymore, Leonard.

Bu gezegen artık bize değer vermiyor, Leonard.

George appreciates me for the way I am.

George bana, ben olduğum için değer veriyor.

Click to see more example sentences
appreciate anlamak

Thank you. I appreciate your understanding.

Teşekkür ederim. anlayışınız için teşekkür ederiz.

And I appreciate the understanding.

Ben de anlayışın için minnettarım.

Dr. Cross, Agent Flannigan, we appreciate your concern, but, uh, Dimitri's fine.

Dr. Cross, Ajan Flannigan, telaşınızı anlıyoruz, ama Dimitri şu anda iyi.

Click to see more example sentences
appreciate değerlendirmek

Because he doesn't appreciate you, zoe.

Çünkü o senin değerini bilmiyor, Zoe.

James doesn't appreciate you.

James senin değerini bilmiyor.

I appreciate your true value.

Gerçek değerini takdir ediyorum.

Click to see more example sentences
appreciate sevmek

To you, maybe, but to me, it makes me feel appreciated, even loved

Senin için belki ama benim için takdir edilmek, hatta sevilmek..

I deserve a man who appreciates me for who I am:

Beni ben olduğum için seven bir adam hak ediyorum

Pussies. Thanks, fellows, for ruining my favourite place to eat. Appreciate it.

Pussies. mahvetmek için teşekkürler, adamlar, benim en sevdiğim yer yiyin. onu takdir.

Click to see more example sentences
appreciate değerini bilmek

Because he doesn't appreciate you, zoe.

Çünkü o senin değerini bilmiyor, Zoe.

James doesn't appreciate you.

James senin değerini bilmiyor.

Marion doesn't appreciate you.

Marion senin değerini bilmiyor.

appreciate kıymet bilmek

And I'm Neal, the under-appreciated writer.

Ben de kıymeti bilinmeyen yazar Neal.