English-Turkish translations for appreciation:

takdir · teşekkür · değerini bilme · minnettarlık · kıymet bilme · other translations

appreciation takdir

You offered to help and I appreciate that, but this is my investigation, Lance.

Yardım etmeyi teklif ettin ve bunu takdir ediyorum ama bu benim soruşturmam, Lance.

No. But I appreciate the offer.

Hayır ama teklifini takdir ediyorum.

I really appreciate you helping me figure this out.

Ben gerçekten yardım takdir bana bu anlamaya.

Click to see more example sentences
appreciation teşekkür

Oh, I appreciate the offer, but Arthur is gone and there's nothing I can do about it.

Teklif için teşekkür ederim ama Arthur öldü ve bu konuda yapabileceğim bir şey yok.

I really appreciate the invitation, Phoebe, but I'm late for work.

Phoebe, davetin için gerçekten teşekkürler ama işe geç kaldım.

Yes. I appreciate the offer, but, uh

Evet teklif için teşekkürler ama

Click to see more example sentences
appreciation değerini bilme

Because he doesn't appreciate you, zoe.

Çünkü o senin değerini bilmiyor, Zoe.

James doesn't appreciate you.

James senin değerini bilmiyor.

Marion doesn't appreciate you.

Marion senin değerini bilmiyor.

appreciation minnettarlık

And show a little appreciation.

Ve birazcık minnettarlık göster.

Appreciation for what?

Ne için minnettarlık?

appreciation kıymet bilme

And I'm Neal, the under-appreciated writer.

Ben de kıymeti bilinmeyen yazar Neal.