English-Turkish translations for apprehend:

yakalamak · other translations

apprehend yakalamak

We apprehended an armed man, Special Agent Alex Thomas.

Özel Ajan Alex Thomas adlı bir silahlı adam yakaladık.

All units, move in and apprehend the suspect.

Tüm birimler, harekete geçin ve şüpheliyi yakalayın.

Talks about a woman he apprehended.

Yakaladığı bir kadın hakkında konuşuyor.

Click to see more example sentences