English-Turkish translations for apprehensive:

endişeli · other translations

apprehensive endişeli

Mrs. Van Niekirk, you mustn't blame me for being apprehensive.

Bayan Van Niekirk, endişeli davrandığım için beni suçlamamalısınız.