English-Turkish translations for appropriate:

uygun · yerinde · münasip · ilgili · el koymak · other translations

appropriate uygun

The professor knows everything and is trying to find the appropriate solution.

Profesör herşeyi biliyor ve uygun bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor.

It's not the appropriate place to tell it

Bunu söylemek için uygun bir yer değil.

Okay, that is not appropriate.

Pekala, bu hiç uygun değil.

Click to see more example sentences
appropriate yerinde

This is not appropriate.

Bu hiç yerinde değil.

As this is a business lunch, a handshake is appropriate.

Bu bir yemeği olduğundan, el sıkışması uygundur.

Sometimes fear is the appropriate response.

Bazen korku, yerinde bir tepkidir.

Click to see more example sentences
appropriate münasip

Kimberly. This is not an appropriate conversation.

Kimberly, bu münasip bir konuşma değil.

Travel. And appropriate attire.

Seyahat ve münasip kıyafetler gibi.

appropriate ilgili

A righteous infliction of retribution manifested by an appropriate agent.

Hakedilen cezanın haklı cezasının ilgili bir ajan tarafından verilmesi

appropriate el koymak

Roberto Calvi appropriated a substantial sum belonging to Gelli and Calo.

Roberto Calvi, Gelli ve Calo'ya ait çok ciddi bir meblağa el koydu.