English-Turkish translations for approximate:

yaklaşık · yaklaşık olarak · tahmini · takriben · other translations

approximate yaklaşık

The most recent victim, Susan Clark, has been dead approximately two weeks.

En yeni kurban olan Susan Clark yaklaşık iki hafta önce ölmüş.

The autopsy revealed that she gave birth approximately a month ago.

Otopsi sonucunda, yaklaşık bir ay önce doğum yaptığı ortaya çıktı.

Time of death approximately four days ago.

Ölüm zamanı yaklaşık dört gün öncesi.

Click to see more example sentences
approximate yaklaşık olarak

And I have the femur, mandible, humerus, and skull of a female child, approximately three years old.

Ve dişi bir çocuğa ait kalça, çene, kol ve kafatası kemikleri var, yaklaşık olarak üç yaşında.

How much time do you need approximately?

Yaklaşık olarak ne kadar bir zamana ihtiyacın var?

Approximately how many soldiers do you have?

Yaklaşık olarak ne kadar askeriniz var?

Click to see more example sentences
approximate tahmini

ETA, approximately three minutes.

Tahmini varış süremiz üç dakika.

Approximately how far away are they, Mr. Turner?

Tahmini olarak ne kadar uzaktalar Bay Turner?

ETA approximately five hours. MAN:

Tahmini kalan süre beş saat.

Click to see more example sentences
approximate takriben

About this size, approximately.

Yaklaşık bu boyutlarda. Takriben.

I see. 'There will be approximately a nine-month wait.

Takriben dokuz aylık bir bekleme süresi olacak.