English-Turkish translations for apricot:

kayısı · other translations

apricot kayısı

This morning we will be serving apricot, cheese and blueberry danish pastry.

Bu sabah kayısı, peynir ve yaban mersinli çörek ikramımız olacak.

Apricot juice, please.

Kayısı suyu, lütfen.

Seedless watermelon Broccoflower, aprium half apricot, half plum.

Çekirdeksiz karpuzlar brokoli-karnıbahar, kayerik yarı kayısı yarısı erik.

Click to see more example sentences