English-Turkish translations for arabia:

Arabistan · Arabistanlı · Arap · other translations

arabia Arabistan

Russia, Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Israel, Egypt.

Rusya, Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan Ürdün, İsrail, Mısır.

Because saudi arabia is one big desert.

Çünkü Suudi Arabistan büyük bir çöl.

This isn't Saudi Arabia.

Burası Suudi Arabistan değil.

Click to see more example sentences
arabia Arabistanlı

What is it, next week "Lawrence of Arabia"?

Ne var, gelecek hafta da "Arabistanlı Lawrance" mı?

I'm the bureaucratic whore, you're Lawrence of Arabia?

Ben bürokratik kaltağım, sen Arabistanlı Lawrence mısın?

Who's Lawrence of Arabia?

Kim bu Arabistanlı Lawrence?

arabia Arap

Pharaoh's sceptre, Czarina's staff. Golden Eagle Box, Star of Arabia!

Firavun'un ve Çariçe'nin asaları Altın Kartal kutusu ve Arap yıldızı!