English-Turkish translations for arabian:

Arap · Arabistan · binbir · Arabistanlı · other translations

arabian Arap

A real Arabian carpet, Mr President.

Gerçek bir Arap halısıdır, Sayın Başkan.

In some Arabian countries, that's the same as being married.

Bazı Arap ülkelerinde bu, evli olmakla aynı şey.

Come on, a little gold Arabian slipper.

Hadi ama, ufak bir arap terliği

Click to see more example sentences
arabian Arabistan

They're buying it for the Saudi Arabian Investment Corporation.

Bir Suudi Arabistan Yatırım Şirketi için alıyorlar!

Saudi Arabian Desert.

Suudi Arabistan Çölü.

The indian, african and arabian plates.

Hindistan, Afrika ve Arabistan tabakları.

arabian binbir

Not a theory, an Arabian Nights fable.

Teori değil, bir Binbir Gece masalı.

There's your Arabian Nights and Moby Dick, even your Milne, from when you were

Senin "Binbir Gece Masalları"ve" Moby Dick"in. Hatta Milne'in bile, daha o zaman

arabian Arabistanlı

Yeah, of a Saudi Arabian doctor.

Evet, Suudi Arabistanlı bir doktorun.