English-Turkish translations for arabic:

Arap, Arapça · other translations

arabic Arap, Arapça

I found something in Arab language about half an hour ago, but nothing in English.

Yaklaşık yarım saat önce Arapça bir şeyler buldum. Ama İngilizce bir şey yok.

Europe only, not the Arab countries.

Sadece Avrupa'da, Arap ülkelerinde değil.

The English Girls or the Arab Girls?

İngiliz kızı mı? Yoksa Arap kızı mı?

Click to see more example sentences