English-Turkish translations for arbour:

Çardak · other translations

arbour Çardak

There's an arbour in the garden.

Bahçenin ucunda bir çardak bile var.