English-Turkish translations for arcade:

atari · other translations

arcade atari

Looks like he's heading east towards the video arcade.

Görünüşe göre doğuya, atari salonuna doğru gidiyor.

There's food. There's arcade games, there's other activities.

Yiyecek bir şeyler var, atari var, başka aktiviteler var.

There's a video arcade

Orada bir atari salonu var.

Click to see more example sentences