English-Turkish translations for arcane:

gizli · other translations

arcane gizli

And I knowledge of arcane tongues.

Ve benim için gizli dillerin bilgisi.

It's so arcane, brutal.

Bu çok gizli, çok zalimce.