English-Turkish translations for arch:

kemer, kemerli · baş · yay · tak · kavis · other translations

arch kemer, kemerli

So, if we intervene now, we can automatically solve the issues with her entire upper arch

Bu yüzden, biz, şimdi müdahale eğer otomatik olarak sorunları çözebilir onun bütün üst kemer ile

And that was the famous Blair Arch.

Ve bu da ünlü Blair Kemeri.

That arch is this St. Louis?

Şu kemer. Burası St. Louis mi?

Click to see more example sentences
arch baş

The trouble is, the Arch Chancellor is just not a team player.

Sorun şu ki, Baş Şansölye pek iyi bir takım oyuncusu değil.

Lovely to see you're still here, Arch Chancellor.

Sizi hala burada görmek ne hoş, Baş Şansölye.

Are you sure that's wise, Arch Chancellor?

Bunun akıllıca olduğuna emin misiniz, Baş Şansölye?

Click to see more example sentences
arch yay

There are also hairline fractures on the neural arches.

Ayrıca sinirsel yaylarda da ince çatlaklar var.

Aim Arch your bows!

Nişan al. Yayları ger!

arch tak

The trouble is, the Arch Chancellor is just not a team player.

Sorun şu ki, Baş Şansölye pek iyi bir takım oyuncusu değil.

arch kavis

Flat back, arched, faux bamboo.

Düz sırtlı, kavisli, sahte bambu