English-Turkish translations for archaic:

eski, eskimiş eski · modası geçmiş · other translations

archaic eski, eskimiş eski

Bits and pieces of glyphs, archaic languages, symbols, all jumbled together.

Kırıntılar ve parçalar, kabartmalar, eski diller, semboller, hepsi birbirine karışmış.

You know Archaic Latin?

Eski Latince mi biliyorsun?

Performing an exorcism is archaic procedure.

Şeytan çıkarma oldukça eski bir prosedürdür.

Click to see more example sentences
archaic modası geçmiş

This isn't an archaic Italian joke.

Bu modası geçmiş bir İtalyan şakası değil.