English-Turkish translations for arctic:

kuzey kutbu · arktik · Kuzey kutup Bölgesi · other translations

arctic kuzey kutbu

The Arctic is one of the hardest places on Earth to survive but to a polar bear, it's paradise.

Kuzey kutbu, Dünya üzerinde hayatta kalmanın en zor olduğu yer fakat bir kutup ayısı için, bir cennet.

The war in the Arctic is an amazing thing.

Kuzey kutbu bölgesinde savaş olağanüstü bir şey.

This is the Arctic?

Burası Kuzey Kutbu mu?

Click to see more example sentences
arctic arktik

Atlantic Pacific Indian Arctic Mediterranean Gulf of Mexico and Caribbean, Australasian Hudson Bay

Atlantik Pasifik Hint Arktik Akdeniz Meksika Körfezi Karayip, Pasifik Adaları Hudson Koyu

The northern forests are a crossroads for seasonal visitors and arctic specialists.

Kuzey ormanları mevsimlik ziyaretçiler ve arktik uzmanları için bir kavşak noktasıdır.

Right now, the Arctic ice cap acts Iike a giant mirror.

Şu anda Arktik buz örtüsü dev bir ayna görevi görüyor.

Click to see more example sentences
arctic Kuzey kutup Bölgesi

The war in the Arctic is an amazing thing.

Kuzey kutbu bölgesinde savaş olağanüstü bir şey.

The Arctic ice cap is melting.

Kuzey kutup bölgesi buzulları eriyor.