English-Turkish translations for arduous:

zor, zorlu · çetin · zahmetli · other translations

arduous zor, zorlu

I've chosen this long and arduous path because the school needs me!

Bu uzun ve zor yolu seçtim çünkü okulun bana ihtiyacı var!

That is a long and arduous journey.

Bu uzun ve zorlu bir yolculuk.

I have had a A long and arduous journey.

Oldukça uzun ve zorlu bir yolculuk geçirdim.

Click to see more example sentences
arduous çetin

It's a long, arduous journey of personal and spiritual discovery.

Bu uzun ve çetin bir kişisel ve ruhsal keşif yolculuğudur.

The male has a much more arduous task.

Erkeğin çok daha çetin bir görevi var.

It's an arduous journey

Çetin bir yolculuk bu.

arduous zahmetli

Your long, arduous journey is over.

Uzun, zahmetli yolculuğun sona erdi.