English-Turkish translations for argentine:

Arjantinli, Arjantin · other translations

argentine Arjantinli, Arjantin

This is an Argentine paper.

Bu bir Arjantin gazetesi.

And then I find an Argentine, a Spanish, Juan Gimenez.

Ve sonra, bir Arjantinli, İspanyol Juan Gimenez'i buldum.

Be patient, Argentine women are a special breed.

Sabırlı ol biraz. Arjantin kadınları özel bir türdür.

Click to see more example sentences