English-Turkish translations for arid:

çorak · kurak · kuru · other translations

arid çorak

Now his soil is arid.

Şu an toprak çorak.

A pretty arid patch.

Çok çorak bir toprağım.

Slather every protuberance with arid zeal.

Yay her yumruyu çorak bir hevesle.

arid kurak

because I'm looking at some mighty arid country.

çünkü ben büyük, kurak bir toprağa bakıyorum.

Arid, but sunny.

Kurak ama güneşli.

arid kuru

It's real bad, it's black, it's arid.

Gerçekten çok kötü, siyah ve kuru.