English-Turkish translations for arise:

kalkmak · çıkmak · ayağa kalkmak · ortaya çıkmak · olmak · doğmak · oluşmak · yükselmek · görünmek · other translations

arise kalkmak

Arise Sir Lancelot, Knight of Camelot.

Kalkın Sör Lancelot, Camelot şövalyesi.

Arise, Sir Lancelot.

Kalkın Sör Lancelot.

Arise, Homer Simpson!

Kalk, Homer Simpson!

Click to see more example sentences
arise çıkmak

Every time problem arises, It's always both of them.

Ne zaman bir problem çıksa, her zaman bu ikisi olur.

Abhi, I hope no problems arise because of this child.

Abhi, umarım bu çocuk yüzünden bir sorun çıkmaz.

Yes, and then a contradiction arises.

Evet, sonra bir çelişki ortaya çıkıyor.

Click to see more example sentences
arise ayağa kalkmak

Arise, Sir Dean and Dana!

Ayağa kalkın, Sir Dean ve Dana!

Arise, Sir Thomas Cromwell, also Baron Cromwell of Wimbledon.

Ayağa kalk, Sör Thomas Cromwell, aynı zamanda Wimbledon Baronu Cromwell.

Arise, Sir Austin Powers.

Ayağa kalk, Sir Austin Powers.

Click to see more example sentences
arise ortaya çıkmak

Yes, and then a contradiction arises.

Evet, sonra bir çelişki ortaya çıkıyor.

Physical forces arising from a quantized field, moving objects through pressure.

Nicemlenmiş alandan ortaya çıkan fiziksel kuvvetler basınç yoluyla nesneleri hareket ettirir.

When new situations arise?

Yeni durumlar ortaya çıktığında?

Click to see more example sentences
arise olmak

Every time problem arises, It's always both of them.

Ne zaman bir problem çıksa, her zaman bu ikisi olur.

Arise and be baptized.

Kalk ve vaftiz ol.

No disrespect, but if anything arises

Saygısızlık olmasın ama bir şeye doğarsa

Click to see more example sentences
arise doğmak

Arise, Maul, reborn son of Dathomir.

Kalk Maul. Yeniden doğ, Dathomir'in evladı!

arise oluşmak

If such a moment arises

Eğer öyle bir durum oluşursa

arise yükselmek

For this moment to arise

Bu anı yükselmek için

arise görünmek

Arise and see.

Yüksel ve gör.