English-Turkish translations for armageddon:

mahşer · ölüm kalım savaşı., ölüm kalım savaşı · other translations

armageddon mahşer

I promise you, this is not armageddon.

Sana söz veriyorum, bu mahşer falan değil.

Man: Armageddon, ladies and gents.

Bayanlar ve baylar, mahşer günü geldi!

Somehow it stopped Armageddon.

Bir şekilde Mahşer'i durdurdu.

Click to see more example sentences
armageddon ölüm kalım savaşı., ölüm kalım savaşı

Six years later, the Emperor's Grand Army regrouped for Armageddon.

Altı yıl sonra, imparatorun muhteşem ordusu ölüm kalım savaşı için tekrar toplandı.