English-Turkish translations for armament:

silah · teçhizat., teçhizat · other translations

armament silah

It's manufactured by Mueller Armaments, from Zurich, Switzerland.

Zürih İsviçre'de Mueller Silah Fabrikaları tarafından üretilmiş.

Low warp capacity, limited armaments.

Düşük warp kapasitesi, sınırlı silahları var.

You deal in supernatural armaments, Hawley.

Sen doğaüstü silah pazarlıyorsun, Hawley.

Click to see more example sentences
armament teçhizat., teçhizat

Scanners show limited armaments.

Tarayıcılar sınırlı teçhizat gösteriyor.

Lawrence, this armaments thing.

Lawrence, bu teçhizat işi.