English-Turkish translations for armenia:

Ermenistan · other translations

armenia Ermenistan

A part of Rome, a lovely part, will become Armenia.

Roma'nın bir parçası, güzel bir parçası Ermenistan'ın olacak.

Little ethiopia, armenia, and osaka.

Küçük etiyopya, ermenistan ve osaka.

Armenia, Azerbaijan, Belarus,

Ermenistan, Azerbeycan, Belarus,

Click to see more example sentences