English-Turkish translations for armor:

zırh · other translations

armor zırh

Here comes Tony Stark in his Iron Man armor And Colonel James Rhodes, flying his War Machine!

İşte Demir Adam zırhını giymiş Tony Stark ve Savaş Makinası ile Albay James Rhodes geliyor!

Fetch a suit of white armor and a plain shield.

Git, bir takım beyaz zırh ve sade bir kalkan getir.

Let Snow Wolf go and give me the armor

Bırak Kar Kurdu gitsin ve zırhı bana ver.

Click to see more example sentences