English-Turkish translations for armory:

cephane, cephanelik · silahlık · other translations

armory cephane, cephanelik

Yonkers, there's an old National Guard Armory, and we found something just stop and listen to me!

Yonkers'ta eski bir ulusal cephanelik var ve bir şey bulduk. Susun da beni dinleyin!

Oh. It's an old military armory.

Bu eski bir askeri cephanelik.

And a worker at the Armory heard gunshots.

Ve bir cephanelik çalışanı silah sesleri duymuş.

Click to see more example sentences
armory silahlık

Ok, Sam where's the armory?

Pekâlâ, Sam silahlık nerede?