English-Turkish translations for arms:

cephane · kucak · teslim olmak., teslim olmak · other translations

arms cephane

Arms and ammunition.

Silah ve cephane.

Hey, Bobby Arms!

Hey, Cephane Bobby!

I gave him a couple of socks And re-arm them.

Ona bir çift çorap verdim ve cephane ikmali yap.

Click to see more example sentences
arms kucak

This week, the open arms charity gala.

Bu hafta Yardım Kucağı hayır galası var.

You just köpeðisin political patronlarýn arms.

Sen sadece politik patronların kucak köpeğisin.

arms teslim olmak., teslim olmak

Lay down your arms and surrender!

Kollarını indir ve teslim ol!