English-Turkish translations for aromatic:

aromatik · other translations

aromatic aromatik

Polycyclic aromatic hydrocarbons are found in soot, pesticides, creosotes, roofing tar

Polisiklik aromatik hidrokarbon, böcek ilaçlarında, katran ruhu ve çatı katranında bulunur.

It's aromatic, poisonous and lethal.

Aromatik, zehirli ve ölümcül.