English-Turkish translations for arouse:

tahrik etmek · uyanmak, uyandırmak · other translations

arouse tahrik etmek

But whatever happens, you have aroused people.

Ne olursa olsun, insanları tahrik ettin.

You ever been aroused by a kid? No.

Hiç bir çocuk seni tahrik etti mi?

Did it feel good? Did you get aroused?

İyi hissettirdi mi? seni tahrik etti mi?

Click to see more example sentences
arouse uyanmak, uyandırmak

But I wasn't even aroused!

Ama ben bile uyandırdı değildi!

Arouses respect huh?

Saygı uyandırıyor ha?

Even the most casual contact arouses a sexual response in her.

En ilgisiz temas bile, onda cinsel bir tepki uyandırıyor.

Click to see more example sentences