English-Turkish translations for arraign:

mahkemeye çağırmak · suçlamak · other translations

arraign mahkemeye çağırmak

But Emmet's arraignment is tomorrow, and I'm desperate.

Emmet'in mahkemeye çağrılması yarın ve umutsuz durumdayım.

arraign suçlamak

Either arraign me or let me go.

Ya suçla ya da gitmeme izin ver.