English-Turkish translations for arrival:

varýþ, varış · gelme · geliş · varma · other translations

arrival varýþ, varış

The next day, a box arrived with a beautiful dress and a note saying

Ertesi gün, içinde güzel bir elbise olan bir kutu geldi bir de not vardı

The police have arrived and the fire department suicide team, plus a substantial crowd.

Polis geldi ve itfaiye intihar takımı artı büyük bir kalabalık var.

You arrived two days ago on the Abraham Lincoln?

Abraham Lincoln, iki gün önce mi limana vardı?

Click to see more example sentences
arrival gelme

Did you see a woman waiting here before I arrived?

Buraya gelmeden önce bekleyen bir kadın gördün mü?

And, sir, birthday cards have started to arrive, a few presents.

Efendim, doğum günü kartları gelmeye başladı. Bir kaç da hediye.

Birthday cards have started to arrive.

Doğum günü kartları gelmeye başladı.

Click to see more example sentences
arrival geliş

They're preparing it for his arrival.

Onun gelişi için hazırlık yapıyorlar.

We're preparing for his arrival.

Onun gelişi için hazırlık yapıyoruz.

Eliza arrival estimated in seven hours.

Eliza'nın tahmini geliş süresi yedi saat.

Click to see more example sentences
arrival varma

Mr. Lex Luthor, dead on arrival.

Bay Lex Luthor, hastaneye varmadan öldü.