English-Turkish translations for arrive:

gelmek · varış, varmak · ulaşmak · gelip çatmak · dönmek · başarmak · doğmak · gelen kimse · other translations

arrive gelmek

This morning when the ambulance and the police arrived a beautiful girl came.

Bu sabah polis ve ambulans geldiğinde... .güzel bir kız geldi.

Arrived last week.

Geçen hafta geldi.

Somebody finally arrived.

Birisi sonunda geldi.

Click to see more example sentences
arrive varış, varmak

The next day, a box arrived with a beautiful dress and a note saying

Ertesi gün, içinde güzel bir elbise olan bir kutu geldi bir de not vardı

The police have arrived and the fire department suicide team, plus a substantial crowd.

Polis geldi ve itfaiye intihar takımı artı büyük bir kalabalık var.

You arrived two days ago on the Abraham Lincoln?

Abraham Lincoln, iki gün önce mi limana vardı?

Click to see more example sentences
arrive ulaşmak

A few months later, something else arrived.

Birkaç ay sonra, bir şey daha ulaşmış.

It's a little strange, Mr Shannon, but these just arrived.

Bu biraz garip Bay Shannon, fakat bu az önce ulaştı.

He's just arrived.

Az önce ulaştı.

Click to see more example sentences
arrive gelip çatmak

Well, looks like our white night just arrived.

Bizim beyaz geceler geldi çattı gibi görünüyor.

And the new year arrived.

Ve Yeni Yıl geldi çattı.

Well The happy day arrived.

Evet mutlu gün geldi çattı.

Click to see more example sentences
arrive dönmek

Peterson arrived back in San Antonio two hours ago.

Peterson San Antonio'dan iki saat önce döndü.

Soon after Hong Qi arrived, the bandits returned.

Hong Qi'nin gelişinden hemen sonra haydutlar geri döndü.

arrive başarmak

Because a single woman managed to fight you off until batman arrived.

Çünkü tek bir kadın Batman gelene kadar seni defetmeyi başardı.

arrive doğmak

I'm still waiting for normal body parts to arrive.

Ben doğmak için hâlâ normal vücut parçaları bekliyorum.

arrive gelen kimse

Since she arrived, Nobody's been sleeping.

O geldiğinden beri kimse uyumuyor.