English-Turkish translations for arsenic:

arsenik · other translations

arsenic arsenik

No, you probably laced it with chili powder, or arsenic or not.

Hayır, muhtemelen biber ile bezenmiş, ya da Arsenik Ya da değil.

Test number two, who can drink the most arsenic?

İki numaralı test: Kim daha çok arsenik içebilir?

I've got cyanide, arsenic, dioxin, thallium, nerve gas.

Elimde siyanür, arsenik, dioksin, talyum ve sinir gazı var.

Click to see more example sentences