English-Turkish translations for arson:

kundakçılık · other translations

arson kundakçılık

Well, for such a tiny hamlet, there's an unusual amount of smuggling, arson, and murder.

Yani böyle küçük bir yer için sıra dışı miktarda kaçakçılık, kundakçılık ve cinayet var.

Arson, explosives, poison this guy never works the same way twice.

Kundakçılık, patlayıcılar, zehir bu herif asla bu işi iki kez aynı yolla yapmaz.

Bomb making is a compulsive activity, much like arson.

Bomba yapmak çok zorlayıcı bir faaliyettir. Kundakçılık gibi.

Click to see more example sentences