English-Turkish translations for artefact:

eser · other translations

artefact eser

This piece of paper is a remarkable artefact.

Bu kağıt parçası kayda değer bir eser.

It's an historical artefact, Mr Overton.

Bu bir tarihi eser, Bay Overton.

It's an artefact from your region.

Bu bir tarihi eser. Sizin bölgenizden.