English-Turkish translations for artifact:

obje · eser · other translations

artifact obje

If something seems impossible, it usually means there's an artifact involved.

Eğer bir şey imkânsız gibi duruyorsa genelde işin içinde bir obje var demektir.

This is an artifact nuclear device.

Bu bir nükleer obje cihazı.

You have any leads on the artifact?

Obje hakkında hiç ipucu var mı?

Click to see more example sentences
artifact eser

Nine months ago he stole an extremely valuable artifact From the British museum

Dokuz ay önce İngiliz Müzesinden çok değerli bir tarihi eser çaldı

It is not a rare and priceless artifact.

Bu nadir bulunan paha biçilemez bir eser değil.

As an important historical artifact it belongs to Harry.

Önemli bir tarihi eser olduğundan, ait olduğu yer Harry.

Click to see more example sentences