English-Turkish translations for artillery:

top · Topçu · ağır silahlar · other translations

artillery top

Enemy artillery and machine gun fire is greater than expected, Sir.

Düşman top ve makineli tüfek ateşi beklenenden fazla efendim.

What about artillery support, Captain Tillman?

Ya top desteği ne olacak, Yüzbaşı Tillman?

These are no planes, this is artillery.

Bunlar uçak değil, bu top ateşi.

Click to see more example sentences
artillery Topçu

Captain, the main artillery manned and ready!

Kaptan, Ana topçu insanlı ve hazır!

Our second line. Colonel White's supporting artillery and our inner fortifications.

İkinci hattımız Albay White'ın destek topçu birlikleri ve kısımlardaki tahkimatlarımız.

Main Artillery, guys!

Ana Topçu, çocuklar!

Click to see more example sentences
artillery ağır silahlar

A little early for heavy artillery, isn't it?

Evet öyle. Ağır silahlar için biraz erken değil mi?

Too dangerous, they have heavy artillery and bombs

Çok tehlikeli. Ağır silahları ve bombaları var.

It's us, the Red Army, our artillery.

Bu biziz kızıl ordu. Bizim ağır silahlar.

Click to see more example sentences