English-Turkish translations for artist:

sanatçı · ressam · artist · usta · müzisyen · şarkıcı · sanatkâr · heykeltıraş · sahne sanatçısı · other translations

artist sanatçı

If people want to give me money for my art, that just makes me a professional artist.

Eğer insanlar sanatım için bana para vermek isterse bu beni profesyonel bir sanatçı yapar.

What a talented artist

Ne yetenekli bir sanatçı!

That's no kind of real artist.

Bu gerçek bir sanatçı değil.

Click to see more example sentences
artist ressam

Your dad told me how good of an artist you are.

Baban bana ne kadar iyi bir ressam olduğunu söylemişti.

A guy, he's an artist.

Bir adam, o bir ressam.

He's a really good artist.

Oldukça iyi bir ressam.

Click to see more example sentences
artist artist

He's an artist, but you don't understand that.

O bir artist, ama sen bunu anlamıyorsun.

That man's a real artist, lady.

Bayan, bu adam gerçek bir artist.

I understand you're an artist.

Bir artist olduğunu anlıyorum.

Click to see more example sentences
artist usta

He's a professional escape artist.

O profesyonel bir kaçış ustası.

There is a tattoo artist.

Bir dövme ustası var.

An escape artist.

Bir kaçış ustasına.

Click to see more example sentences
artist müzisyen

It's artists and musicians and a lot of creative people.

Sanatçılar ve müzisyenler. ve yaratıcı bir sürü insan var.

All these musicians, singers artists, painters, writers. Take a look.

Bütün bu müzisyenler, şarkıcılar sanatçılar, ressamlar, yazarlar. baksana.

But musicians and artists require a different sort of discipline.

Ama müzisyenler ve sanatçılar bundan farklı bir disiplin ile çalışırlar.

Click to see more example sentences
artist şarkıcı

There are Canadian recording artists sir Brian Adams and sir Corey Hart.

İşte, Kanadalı şarkıcılar Sör Bryan Adams ve Sör Corey Hart.

All these musicians, singers artists, painters, writers. Take a look.

Bütün bu müzisyenler, şarkıcılar sanatçılar, ressamlar, yazarlar. baksana.

A singer, a painter, a manga artist and a novelist

Bir şarkıcı, bir ressam, bir manga sanatçısı ve bir romancı

Click to see more example sentences
artist sanatkâr

Visionary, genius, guru, artist.

Hayalperest, deha, guru, sanatkâr.

Lenny's an artist.

Lenny bir sanatkâr.

An artist, trained in the Quartier Sentier.

Quartier Sentier'da eğitim görmüş bir sanatkâr.

artist heykeltıraş

Artist, inventor, sculptor, naturalist.

Sanatçı, mucit, heykeltıraş, natüralist.

artist sahne sanatçısı

Yeah, performance artist.

Evet, sahne sanatçısı.