English-Turkish translations for artiste:

şarkıcı · aktör., aktör · sahne sanatçısı · other translations

artiste şarkıcı

There are Canadian recording artists sir Brian Adams and sir Corey Hart.

İşte, Kanadalı şarkıcılar Sör Bryan Adams ve Sör Corey Hart.

All these musicians, singers artists, painters, writers. Take a look.

Bütün bu müzisyenler, şarkıcılar sanatçılar, ressamlar, yazarlar. baksana.

A singer, a painter, a manga artist and a novelist

Bir şarkıcı, bir ressam, bir manga sanatçısı ve bir romancı

Click to see more example sentences
artiste aktör., aktör

As an actor, as a martial artist, as a human being, all these I have learned from martial art.

Bir aktör olarak, bir dövüş sporcusu olarak, bir insan olarak bütün bunları dövüş sanatlarından öğrendim.

He's an artist, actually

O bir aktör aslında

artiste sahne sanatçısı

Yeah, performance artist.

Evet, sahne sanatçısı.