English-Turkish translations for artistic:

sanatsal · artistik · other translations

artistic sanatsal

Well, among my friends there is one Japanese martial artist and one European martial artist

Şey, arkadaşlarımın arasında bir Japon savaş sanatçısı var ve bir Avrupalı savaş sanatçısı.

Ladies and gentlemen, please welcome acclaimed rap artist and Grammy nominee, Tupac.

Bayanlar ve baylar, ünlü rap sanatçısı ve Grammy ödülü adayı Tupac'ı alkışlayalım lütfen.

There are still very, very powerful and very talented artists musically and in Elm,

Hâlâ çok çok güçlü ve çok yetenekli sanatçılar var. Müzik sanatçısı veya oyuncu.

Click to see more example sentences
artistic artistik

Everything's artistic like in a foreign country, isn't it?

Her şey yabancı bir ülkedeki gibi artistik, değil mi?

She's good. She's reserved, has artistic sense, and is smart.

İyi biri içine kapanık artistik bir duruşu var ve zeki.

She's smart and has artistic sense.

Çok zeki ve artistik bir duruşu var.

Click to see more example sentences