English-Turkish translations for aryan:

aryan · ari · Hint-Avrupalı · other translations

aryan aryan

My name is Raj Aryan.

Benim adım Raj Aryan.

I would like to see such power, Mr. Aryan.

Böyle bir gücü görmek istiyorum, Bay Aryan.

Aryan, this isn't a film.

Aryan, bu bir film değil.

Click to see more example sentences
aryan ari

I'm an original "superior race"; Pure Aryan.

Ben orijinal bir "üstün ırk"ım saf Ari.

Is one Aryan better than two Hungarians?

Bir ari iki Macardan daha iyi?

Like "Master Race" Aryan?

Ari Irk" Aryan gibi mi?

Click to see more example sentences
aryan Hint-Avrupalı

If it iSn't Enid and Rebecca the little JewiSh girl and her Aryan friend.

Eğer bunlar Enid ve Rebecca Şu küçük Yahudi kız ve onun Hint Avrupalı arkadaşı değilse