English-Turkish translations for as a rule:

genellikle · other translations

as a rule genellikle

Let me ask you, is there, like, as a general rule, like, a blanket statement

Genel bir kural olarak, gibi, var, sana sorayım, bir battaniye açıklamada, gibi

As a general rule, before you celebrate, do a little research.

Genel bir kural olarak kutlama yapmadan önce biraz araştırma yapmalısın.

Steve, as a general rule,

Steve, genel bir kural vardır,

Click to see more example sentences