English-Turkish translations for ascend:

yükselmek · çıkmak, çıkılabilir · other translations

ascend yükselmek

It's called an Ascendant, and it looks like this, Damon.

Buna yükseltici deniyor ve şunun gibi bir şey oluyor Damon.

Kai and I will start the locator spell on the ascendant.

Kai ve ben yükseltici için yer bulma büyüsü yapacağız.

Why would the ascendant be here?

Yükseltici neden burada olsun ki?

Click to see more example sentences
ascend çıkmak, çıkılabilir

Yeah, thank you, Mr. Prime Minister. But isn't Princess Mia first in line to ascend the throne?

Evet, teşekkür ederim, Bay Başbakan. ama Prenses Mia tahta çıkmak için ilk sırada değil mi?

Why should I ascend?

Niye ben çıkıyor muşum?