English-Turkish translations for ascendancy:

güç · other translations

ascendancy güç

Then you have a strong ascendant.

O zaman güçlü bir nüfuzun olmalı.

Cut it out, not everyone's Gorilla, ascendant Bulldozer!

Kes şunu, herkes goril değil, güçlü Bulldozer!

Mrs. Grunwald called it "a great ascendency".

Bayan Grunwald, "muazzam bir güç" demişti.