English-Turkish translations for ascent:

yükselme · tırmanış · yükseliş · other translations

ascent yükselme

lnitiating ascent sequence.

Yükselme dizisi başlatılıyor.

lnitiating rapid ascent.

Hızlı yükselme başlatılıyor.

Rapid ascent recommended.

Hızlı yükselme önerilir.

ascent tırmanış

It'il be a speed ascent, in pairs, one canister per team.

HızIı bir tırmanış oIacak, çiftIi, ekip başına bir kutu.

Then let the ascent commence.

O zaman tırmanış başlasın!

ascent yükseliş

I'm not sure ifwe can control an ascent this fast, Captain.

Bu kadar hızlı bir yükselişi kaldırabilir miyiz emin değilim, kaptan.