English-Turkish translations for asexual:

aseksüel · eşeysiz, eşeysiz. · other translations

asexual aseksüel

I mean, it's a little asexual.

Demek istediğim, bu biraz aseksüel.

Our new roommate is an asexual academic.

Yeni ev arkadaşımız akademik bir aseksüel çıktı.

I have a patient who's asexual.

Aseksüel olan bir hastam var.

Click to see more example sentences
asexual eşeysiz, eşeysiz.

The bad news, everyone, is, the beast reproduces asexually.

Kötü haberim var millet. Yaratık, eşeysiz üreyebiliyor.

Bacteria and viruses are asexual organisms.

Bakteriler ve virüsler eşeysiz organizmalardır.

And I have extensive experience with orchids and the asexual micropropagation of orchids under aseptic cultures.

Ve orkidelerle ilgili çok derin deneyimlerim var. Ve aseptik şartlar altında orkidelerin eşeysiz üremeleri konusunda deneyimliyim.