English-Turkish translations for ashen:

kül rengi · solgun · kül gibi · other translations

ashen kül rengi

His eyes were quite ashen.

Adamın gözleri kül rengiydi.

ashen solgun

Ashen, pale and alone

Kül gibi, solgun ve yalnız

ashen kül gibi

Ashen, pale and alone

Kül gibi, solgun ve yalnız